Filtträning

Lektion 1 Introduktion
Del 1 Videolektion (11:02)  
Del 2 Vad ska du ha som filt?  
Lektion 2 Ladda filten
Del 1 6 steg för att ladda filten  
Lektion 3 Fri-signal
Del 1 Stanna på filten till frisignal  
Lektion 4 Hitta lugnet tillsammans
Del 1 Sitt tillsammans på filten och chilla.  
Del 2 Var jämte på filten och chilla.